För rektorer i förskolan

Som rektor i förskolan har du en viktig roll! Du ansvar för att rätt förutsättningar finns för förskolans undervisning och att pedagogerna har den kunskap och verktyg de behöver för att de ska kunna möta barnen där de befinner sig och kunna utveckla sina kunskaper och nyfikenhet. Hälsa, sexualitet, kroppen, sexualitet, relationer, normer är några av de frågor som barn tidigt i livet vill lära sig mer om. Och då är det viktigt att de vuxna runt barnen har kunskaper och trygghet i dessa frågor. Som rektor har du ett extra ansvar att pedagogerna i förskolan kan ge barnen rätt utbildning i dessa frågor. Hur du leder och stöttar de som arbetar med barnen påverkar och kan göra skillnad! Kan du stötta och inspirera personalen till att arbeta med frågor som rör barns hälsa utifrån rättigheter, kropp, identitet, sexualitet, samtycke och relationer så kommer du att göra skillnad för barnen idag, imorgon och i framtiden!

Expedition hälsa har material och metoder för att pedagoger i förskolan ska kunna ge undervisning till barnen i frågor som rör hälsa med fokus på rättigheter, identitet, kropp, sexualitet, samtycke och relationer. Vi erbjuder även kompetensutveckling i dessa frågor.

Kontakta oss!