Eventuell rubrik

Du som är vårdnadshavare – du är viktig! Som vårdnadshavare spelar du en avgörande roll i ditt barns sexuella hälsa och utveckling. Du är ditt barns första informant och lärare när det kommer till kroppen. Från en tidig ålder kan du ge ditt barn kunskap och information om hur kroppen ser ut, fungerar och kommer att utvecklas vilket stärker ditt barns självförståelse och självacceptans. Barn är nyfikna och ställer frågor om sin kropp, om relationer och om sina känslor – ja om allt. Som vårdnadshavare har du möjlighet att vara den som förmedlar en positiv syn på kroppen och hjälpa ditt barn att hantera de känslor och upplevelser som kommer fram i kroppen.

En del vårdnadshavare är osäkra på när de ska börja prata med barn om kroppen, identitet, sexualitet, samtycke och relationer. Svaret är – från början. Den forskning som finns visar att tidig utbildning för barn i frågor om sexualitet, sexuell hälsa och utveckling är bättre. (Om det finns en tidig kunskapsförmedling så är chansen större att barnet kan inhämta kunskap genom hela barndomen)
Kanske på grund av att om det finns en tidig kunskapsförmedling, så är chansen högre att den fortsätter och pågår hela barndomen. Något av det viktigaste för att ett barn ska utvecklas hälsosamt i relation till sin sexualitet är att växa upp med en öppen kommunikation i dessa frågor. Så var modig och ge ditt barn bästa möjliga förutsättningar.

 

 

När är det försent att börja – aldrig. Men det kan upplevas vara mycket svårare att plötsligt börja prata om dessa frågor om ditt barn börjar närma sig tonåren eftersom de kan uppleva det som pinsamt om ni aldrig tidigare har pratat om det. Har du däremot ett pågående öppet samtal om kroppen, livet, relationer, sexualitet så är det något som är en del av er kommunikation och relation.

En annan fördel med att börja tidigt är att få vara den som pratar med ditt barn – för om inte du ger ditt barn kunskap och information om kroppen, sexualitet och relationer så kommer ditt barn att få den informationen från andra, bland annat deras jämnåriga vänner eller internet. Och visst kan det kännas jobbigt och kanske till och med svårt att prata med sitt barn, men för många vårdnadshavare är det viktigare att ge sin version av sex och relationer till barnet än att internet ger sin version. Då kan obehaget att starta upp samtal om kroppen, identitet, sexualitet, samtycke, samspel och relationer kännas mindre än eventuellt obehag av att veta att barnets kunskapskälla är internet.