För övrig personal i skola

All personal som arbetar i skolan är viktiga för barns hälsa och utveckling! Skolverket är tydliga med att en framgångsfaktor i arbetet med sexualitet, samtycke och relationer är all personals kompetens och samverkan, liksom att barn och elever bemöts med liknande ansats inom hela skolan.

Därför är det viktigt att du som möter barn i skolan har kunskaper frågor som rör barns hälsa med fokus på rättigheter, identitet, kropp, sexualitet, samtycke och relationer och känner dig trygg att möta barnen i dessa frågor. För alla vuxna kan göra skillnad för barn! Om du kan möta barnens frågor med nyfikenhet och trygghet, utan skam och tabun, så bidrar du till att barnen kan få utveckla ett hälsosamt förhållande till sin egen och andras kroppar, till känslor, relationer, sexualitet, till normer, med mera. Du är viktigt för barnen du möter!

Kontakta oss!