För socialtjänst och vård

Som personal inom socialtjänst och vården arbetar du för barns bästa hälsa och utveckling, ofta i samarbete med föräldrarna. Arbetar du inom socialt arbete, vård eller någon annan verksamhet där vårt material kan användas? Tveka inte att höra av dig till oss för att diskutera eentuella möjligheter till samverkan!

Barn är nyfikna och ställer frågor om sin kropp, om relationer och om sina känslor – ja om allt. Som personal inom socialtjänsten och vården har du möjlighet att vara den som förmedlar en positiv syn på kroppen och hjälpa barn att hantera de känslor och upplevelser som kommer fram i kroppen.

Något av det viktigaste för att ett barn ska utvecklas hälsosamt i relation till sin sexualitet är att växa upp med en öppen kommunikation i dessa frågor. Så var modig och ge fler barn bästa möjliga förutsättningar genom att börja ställa frågor och lyssna in barn kring frågor som rör rättigheter, kroppen, känslor, normer, identitet, sexualitet, samtycke och relationer. Du kan till exempel ge kunskap och information om hur kroppen ser ut, fungerar och kommer att utvecklas vilket stärker barnets självförståelse och självacceptans.

Du kan även vara ett stöd och hjälp till de föräldrar som kommer till dig för att få råd kring sitt barn. En del föräldrar är osäkra på när och hur de ska börja prata med barn om kroppen, identitet, sexualitet, samtycke och relationer. Här kan du hjälpa till! Svaret är nämligen – från början.

Den forskning som finns visar att tidig utbildning för barn i frågor om sexualitet, sexuell hälsa och utveckling är bättre. Eftersom en tidig kunskapsförmedling ger barnet chansen kunna inhämta kunskap som dessutom fortsätter och pågår hela barndomen.

Varför är det viktigt att prata med barn om rätten till hälsa?

För att barn ska kunna uppnå bästa möjliga hälsa, en rättighet barn har enligt barnkonventionen artikel 24, så är det viktigt att barn får tillfälle att prata om hela sin hälsa. Tidiga samtal och kommunikation om hälsa så som rättigheter, kropp, identitet, sexualitet, samtycke och relationer har stor betydelse på för barns hälsa genom hela deras liv.  Det är en viktig del för att ge barn förutsättningar för en hälsosam sexuell utveckling.

Barn är från en tidig ålder nyfikna och har tankar och frågor kring många olika ämnen inklusive sexualitet, sexuell hälsa och utveckling. Forskning visar att barn ofta inte får det stöd och den information som de behöver under sin uppväxt för att nå bästa möjliga hälsa och utveckling, vilket i sin tur kan resultera i psykisk och fysisk lidande senare i livet. Det har Expedition Hälsa uppmärksammat och vill vara en del av för att ändra på. Genom att hjälpa dig som arbetar inom socialtjänsten eller vården att öppna upp för fler samtal med barn och deras föräldrar i dessa frågor så hoppas vi att barn ges fler möjligheter till kunskapsinhämtning och att uppnå bästa möjliga hälsa.

Vad erbjuder vi på Expedition hälsa?

Jobbar du inom socialtjänsten och vården är det extra viktigt att ha kunskap och förståelse för barns förväntade utveckling när det kommer till sexualitet, identitet, kropp, känslor med mera. Vi har samlat kunskap och fakta i metodboken Kropp, känslor och relationer. Sexualitet, samtycke och rättigheter i förskola och grundskolans tidigare år. Boken riktar sig i första hand till pedagoger inom förskola och skola men ger svar på en rad frågor som är centrala även inom socialtjänsten och vården. Vad omfattar begreppet sexualitet, hur pratar jag om det med yngre barn och föräldrar? Hur kan samhället främja hälsa och välmående från en tidig ålder och genom hela barndomen? Hur kan en förståelse för kroppen som en källa till njutning förmedlas till barn? Vad innebär sexualitet och sexuell identitet för yngre barn? Hur kan jag som vuxen vara ett stöd för ett barns identitetsutveckling, samt stötta föräldrar i den processen? Vad kan och bör samhället göra för att skydda barn mot utsatthet, våld och övergrepp?  Utöver vår metodbok erbjuder vi även utbildning som är riktad vid behov.

Kontakta oss!