För dig som har barn!

Du som har barn – du är viktig!

Som förälder spelar du en avgörande roll i ditt barns sexuella hälsa och utveckling.

Du är ditt barns första informant och lärare när det kommer till kroppen.

Från en tidig ålder kan du ge ditt barn kunskap och information om hur kroppen ser ut, fungerar och kommer att utvecklas vilket stärker ditt barns självförståelse och självacceptans. Barn är nyfikna och ställer frågor om sin kropp, om relationer och om sina känslor – ja om allt. Som vårdnadshavare har du möjlighet att vara den som förmedlar en positiv syn på kroppen och hjälpa ditt barn att hantera de känslor och upplevelser som kommer fram i kroppen.

En del vårdnadshavare är osäkra på när de ska börja prata med barn om kroppen, identitet, sexualitet, samtycke och relationer. Svaret är – från början. Den forskning som finns visar att tidig utbildning för barn i frågor om sexualitet, sexuell hälsa och utveckling är bättre. (Om det finns en tidig kunskapsförmedling så är chansen större att barnet kan inhämta kunskap genom hela barndomen).

Kanske på grund av att om det finns en tidig kunskapsförmedling, så är chansen högre att den fortsätter och pågår hela barndomen. Något av det viktigaste för att ett barn ska utvecklas hälsosamt i relation till sin sexualitet är att växa upp med en öppen kommunikation i dessa frågor. Så var modig och ge ditt barn bästa möjliga förutsättningar.

 

 

När är det försent att börja – aldrig.

 

Men det kan upplevas vara mycket svårare att plötsligt börja prata om dessa frågor om ditt barn börjar närma sig tonåren eftersom de kan uppleva det som pinsamt om ni aldrig tidigare har pratat om det. Har du däremot ett pågående öppet samtal om kroppen, livet, relationer, sexualitet så är det något som är en del av er kommunikation och relation.

En annan fördel med att börja tidigt är att få vara den som pratar med ditt barn – för om inte du ger ditt barn kunskap och information om kroppen, sexualitet och relationer så kommer ditt barn att få den informationen från andra, bland annat deras jämnåriga vänner eller internet. Och visst kan det kännas jobbigt och kanske till och med svårt att prata med sitt barn, men för många vårdnadshavare är det viktigare att ge sin version av sex och relationer till barnet än att internet ger sin version. Då kan obehaget att starta upp samtal om kroppen, identitet, sexualitet, samtycke, samspel och relationer kännas mindre än eventuellt obehag av att veta att barnets kunskapskälla är internet.

Varför är det viktigt att prata med barn om rätten till hälsa?

För att barn ska kunna uppnå bästa möjliga hälsa, en rättighet barn har enligt barnkonventionen artikel 24, så är det viktigt att barn får tillfälle att prata om hela sin hälsa. Tidiga samtal och kommunikation om hälsa så som rättigheter, kropp, identitet, sexualitet, samtycke och relationer har stor betydelse på för barns hälsa genom hela deras liv.  Det är en viktig del för att ge barn förutsättningar för en hälsosam sexuell utveckling.   

Barn är från en tidig ålder nyfikna och har tankar och frågor kring många olika ämnen inklusive sexualitet, sexuell hälsa och utveckling. Forskning visar att barn ofta inte får det stöd och den information som de behöver under sin uppväxt för att nå bästa möjliga hälsa och utveckling, vilket i sin tur kan resultera i psykisk och fysisk lidande senare i livet. Det har Expedition Hälsa uppmärksammat och vill vara en del av för att ändra på. Genom att hjälpa dig som vårdnadshavare att öppna upp för fler samtal med dina barn i dessa frågor så stöttar vi barns kunskapsinhämtning och ger dem fler möjligheter att uppnå bästa möjliga hälsa. 

Hur stärker vi barns integritet?

Genom att tidigt ge barn förståelse, kunskap och medvetenhet kring kroppen. Dels faktakunskaper så som att kunna benämna kroppens olika kroppsdelar samt ord för att prata om de sensationer och känslor som kan uppstå i kroppen. Och dels visa på en öppenhet för att barn upptäcker och utforskar kroppen på egen hand. Men även träna barn på att ha egna åsikter och stå fast vid dem och hjälpa dem till att kunna uttrycka både ett ja och ett nej. Vuxna behöver även stötta barn i att visa respekt, hänsyn och inlyssnande för andra och hjälpa dem i samspelet i olika relationer.  

Barn som är vana att identifiera, visa och uttrycka hur de upplever något har lättare att göra det i fler sammanhang, Så lyssna in barnet och uppmuntra det att uttrycka sina tankar, funderingar och känslor. 

Vad kan jag som förälder göra för att säkerställa mitt barns rätt till hälsa?

Var närvarande i vardagen och var steget före. Gå till biblioteket så fort ditt barn är tre år och fråga bibliotekarien om böcker som handlar om hälsa, kroppen, livet, döden, känslor, förälskelser och annat som har med att vara människa och sexualitet att göra. Låna hem böckerna och läs för och tillsammans med ditt barn. Böcker är en ständig oas för att öppna upp samtal.  

Kom ihåg att prata om relationer och kroppen utifrån ett positivt perspektiv. Det främjar barns självmedvetenhet, självacceptans samt positiva syn på sig själva och sin kropp.  

 

 

Vår tips!

Kolla upp denna fantastiska podcast som vi tror att du kommer att älska. Den heter “Småprat om stora frågor” och handlar om hur vi kan prata med barn om empati, känslor, identitet, rasism etc. Oavsett om du är intresserad av dessa ämnen eller att prata med barn, har den här podcasten något för alla. Vi tyckte särskilt mycket om Avsnitt 1  som handlar om Empati med små barn, och Avsnitt 3  som handlar om Prata känslor med barn och vi tycker att det definitivt är värt att kolla upp. Lyssna på den och skicka oss vad du tycker.