Våra utbildningspaket

Förskola

Heldagsutbildning

Våra heldagsutbildningar kombinerar teoretisk kunskap med praktiska övningar. Dagen startar med en grundläggande utbildning inom kropp, rättigheter och identitet följt av djupdykning i specifika områden och praktiska övningar. Här ingår fortbildning inom hälsa, rättigheter & barnkonventionen, kropp, känslor, identitet, normer, barns sexualitet, samtycke och relationer i enlighet med barnkonventionen, Agenda 2030 och Lpfö-18.

Läsecirkel

Baserat på Expedition Hälsas metodmaterial. Läsecirkeln leds av personal från Expedition Hälsa och djupdyker tillsammans med deltagarna i vad normkreativt arbete med hälsa, rättigheter & barnkonventionen, kropp, känslor, identitet, normer, sexualitet, samtycke och relationer innebär och hur det kan fungera i praktiken.

Halvdagsutbildning, 3 timmar

Halvdagsutbildningarna passar förskolor som redan har en grundläggande kunskap och söker fördjupning inom normkreativt arbete, barns sexualitet, samt rättigheter & barnkonventionen. Vi djupdyker i de delar som är mest relevanta för er just nu och blandar teori med praktik i workshop-format.

Introduktionsutbildning, 2 timmar

Under introduktionsutbildningen går vi igenom grunderna för att arbeta normkreativt med fokus på kropp, identitet rättigheter & barnkonventionen genom teori och praktiska övningar. Passar förskolor som vill starta upp sitt arbete kring normer, identitet, känslor, samtycke och kropp i enlighet med Agenda 2030 och Lpfö-18.

Skola

Heldagsutbildning

Våra heldagsutbildningar kombinerar teoretisk kunskap med praktiska övningar. Dagen startar med en grundläggande utbildning inom ramen för ämnesområdet sexualitet, samtycke och relationer, följt av djupdykning i specifika områden och praktiska övningar. Här ingår bl a kunskap om hälsa, rättigheter, kropp, känslor, identitet, normer, sexualitet, samtycke och relationer i enlighet med Lgr-22, barnkonventionen och Agenda 2030.

Läsecirkel

Baserat på Expedition Hälsas metodmaterial. Läsecirkeln leds av personal från Expedition Hälsa och djupdyker under träffarna tillsammans med deltagarna i vad ämnesövergripande arbete med sexualitet, samtycke och relationer i enlighet med Lgr-22 innebär och hur det kan fungera i praktiken.

Halvdagsutbildning, 3timmar

Halvdagsutbildningarna passar för skolor som redan har en grundläggande kunskap inom sexualitet, samtycke och relationer, och som söker fördjupning. Vi fokuserar på utvalda delar av ämnesområdet, och blandar teori med praktik i workshop-format.

Introduktionsutbildning, 2 timmar

Under introduktionsutbildningen går vi igenom grunderna för undervisning inom sexualitet, samtycke och relationer, med teori och praktiska övningar. Passar för skolor som vill starta upp sitt ämnesövergripande arbete med sexualitet, samtycke och relationer i enlighet med Lgr-22.

Informationsmaterial för nedladdning

Skräddarsydda paket

Är ni intresserade av ett annat upplägg än de som erbjuds ovan? Kontakta oss för skräddarsydda paket och offerter!