Kunskap bidrar till hälsa.

Vad är Expedition Hälsa?

Expedition Hälsas syfte är att säkerställa barns rätt till hälsa och utveckling, med fokus på rättigheter, kropp, identitet, normer, sexualitet, samtycke, och relationer. Bakom Expedition Hälsa finns sexologer, pedagoger, läkare och sakkunniga experter i arbetet. Tillsammans med barn i åldern 4-11 år och med stöd i forskning samt med koppling till förskolans och grundskolans styrdokument tar Expedition Hälsa fram ett hälsofrämjande metodmaterial för undervisning inom förskola och skola F-4. Boken Kropp, känslor och relationer: Om sexualitet, samtycke och rättigheter för förskola och grundskolans tidigare år släpps under våren 2024.

Vem är Expedition Hälsa för?

Expedition Hälsa arbetar med att stötta förskolor och skolor i undervisning kring rättigheter, kropp, identitet, normer, sexualitet, samtycke och relationer. Verksamheten bidrar därmed till att omsätta barnkonventionen, som nu är lag i Sverige, till den pedagogiska verksamheten. Expedition Hälsa anser att pedagoger, men även övriga vuxna, inom förskola och grundskola har en betydande roll för barns sexualitet, sexuella hälsa och utveckling. 

Vilka samarbetar Expedition Hälsa med?

Expedition Hälsa samverkar med regionala och lokala aktörer som till exempel Helsingborgs stad samt med nationella aktörer så som RFSU och Rädda Barnen. Expedition Hälsa är ett treårigt projekt finansierat av Allmänna Arvsfonden. 

 

 

Allt vårt material kommer att finnas tillgängligt i vår digitala plattform för att användas av förskolor och skolor runt om i landet.