Vad är Expedition Hälsa?

 

Expedition Hälsas syfte är att säkerställa barns rätt till hälsa och utveckling, med fokus på rättigheter, kropp, identitet, sexualitet, samtycke och relationer. Tillsammans med barn i åldern 4-10 år och med stöd i forskning samt med koppling till förskolans och grundskolans styrdokument tar Expedition Hälsa fram ett hälsofrämjande metodmaterial för undervisning inom förskola och skola F-4.
Verksamheten bidrar på detta sätt till att omsätta barnkonventionen, som nu är lag  Sverige, till den dagliga pedagogiska verksamheten. Samt att underlätta och utveckla arbetet med undervisning om rättigheter, identitet, kropp, sexualitet, samtycke och relationer. Vi samverkar med regionala och lokala aktörer som till exempel Helsingborgs stad, Pedagogisk Inspiration i Malmö Stad, samt med nationella aktörer så som RFSU och Rädda Barnen. Expedition Hälsa är ett treårigt projekt finansierat av Allmänna Arvsfonden.

 

Introduktionsquiz

1 / 5

Vilket år blev barnkonventionen lag i Sverige?

2 / 5

Hur skapas ett foster?

3 / 5

Från vilken ålder har barn rätt till kunskap om sin kropp och sin sexualitet?

4 / 5

Vad är mödomshinnan?

5 / 5

Vad är Jämlikt.nu:s huvudsyfte?

Your score is

The average score is 93%

0%

Vi kan utbilda er personal inom ramen för våra områden, kontakta oss för mer information här!

 

Allt vårt material kommer att finnas tillgängligt i vår digitala plattform för att användas av förskolor och skolor runt om i landet.