VANLIGA FRÅGOR OM PROJEKTET

Vad är Expedition Hälsa?

Expedition Hälsa är ett treårigt projekt finansierat av Allmänna Arvsfonden som startade i mars 2022 och har sitt säte i Malmö. Projektets syfte är att säkerställa barns rätt till hälsa och utveckling, med fokus på rättigheter, identitet, kropp, sexualitet, samtycke och relationer. Det gör vi genom att tillsammans med barn i åldern 4-9 år ta fram ett pedagogiskt metodmaterial till personal inom förskola och skola. Projektet bidrar på detta sätt till att omsätta Barnkonventionen, som nu är lag i Sverige, till den dagliga pedagogiska verksamheten. Med stöd i forskning och med koppling till förskola och skolas styrdokument skall Expedition Hälsa arbeta med att underlätta och utveckla arbetet med undervisning om sexualitet, samtycke och relationer. Projektet samverkar med regionala och lokala aktörer som t ex och Pedagogisk Inspiration i Malmö Stad, samt med nationella aktörer så som RFSU.

Vad gör ni just nu i projektet?

Just nu är vi inne i en mycket spännande fas av vår expedition. Vi besöker barn i förskolor och skolor för att lyssna in vad barn kan och vill veta om hälsa med fokus på rättigheter, identitet, kropp, sexualitet, samtycke och relationer. Detta för att kunna använda oss av barnens expertis som grund för projektet. Våra pedagoger och sexologer har tagit fram åldersanpassade frågor och övningar som vi använder i barngrupperna, barnens funderingar och frågor kommer att vara det vi utgår ifrån när vi skapar vårt metodmaterial.

Under projektstarten fortbildar vi varandra internt för att säkerställa en hög genomgående kunskapsnivå och kommer under projektets gång att fortlöpande ta in fler perspektiv än de vi har i projektgruppen. I projektet har vi hög sammanlagd kompetens inom pedagogik och sexologi med speciellt fokus på rättigheter, identitet, kropp, sexualitet, samtycke och relationer.

Parallellt arbetar vi med att ta fram en digital plattform där vi kommer att samla bland annat pedagogisk kunskap, nyheter om projektet och inspirerande filmer. Hemsidan kommer att lanseras i december 2022.

Vilken organisation ligger bakom projektet?

Föreningen Jämlikt.nu är huvudman för projektet Expedition Hälsa. Föreningen har funnits sedan 2006 och syftar till att förbättra barns och ungas livsvillkor mot bakgrund av mänskliga rättigheter och Barnkonventionen. Vill du läsa mer om föreningens organisation och verksamhet hittar du hemsidan här: jamlikt.nu

Vem jobbar på projektet?

Läs mer om vem som jobbar hos oss här: https://expeditionhalsa.se/personal/

Subscribe to our newsletter!