Pedagogik

Inom både förskolan och skolan ska undervisningen ske på ett normmedvetet sätt och de ska finnas en balans mellan risk-och friskperspektiv.

Undervisningen ska motverka skadliga normer för att förhindra kränkningar och öka inkluderingen.

Undervisningen behöver balansera positiva, hälso-och välmående perspektiv med risk- och skyddsperspektiv. Inom både förskola och skola är vi vanligen bra på att arbeta med skyddsperspektiven och ge barn information om risker. Det är självklart bra och de allra flesta av oss ser vikten av att skydda våra barn från risker, skador och andra negativa händelser. För att kunna ta till sig dessa riskperspektiv är den bästa vägen att börja i de friska, positiva och hälsofrämjande perspektiven, som att stärka självkänsla och självkännedom. 

Meningen är att vi ska ha en balans mellan frisk- och riskperspektiven i lärandet för barnen och det finns många material för att arbeta med riskperspektiven. Vårt material fokuserar i huvudsak på friskingången – vilken är den som är bäst att börja med för att sedan även ta upp riskerna med olika saker. Framför allt för de yngre barnen är friskingången viktig då det är det som kommer att ge dem kunskap, ord för och kännedom om sin egen kropp, identitet och sina känslor. Det gör alltså samtidigt att de får redskap för att må bra och redskap att kommunicera till oss vuxna ifall något händer som de mår dåligt av.

De pedagogiska ingångarna behöver vara både normmedvetna och relationella.

 

Då det är viktigt att ens eget bemötande och förhållningssätt till barn och elever stämmer överens med den normmedvetenheten som undervisningen ger. Vidare är det också viktigt att arbeta med barnkonventionen som helhet kopplat till barns hälsa med fokus på rättigheter, kropp, identitet, sexualitet, samtycke och relationer. Det innebär bland annat att börja med att undersöka barnens kunskaper och deras eget uttryckta kunskapsbehov som utgångspunkt för att planera undervisningen. Det hjälper oss också att lägga undervisningen på en bra nivå i förhållande till deras mognad.

Genom att även fokusera på det friska och positiva i undervisningen kan barnen få en positiv och bejakande känsla för kroppen och hälsan och stärka självkänslan samtidigt som vi skyddar barns kroppsliga integritet och motverkar skada och risker. Expedition hälsa vill med sina metodmaterial till förskolan och skolan bidra till en balans mellan frisk-och riksperspektiven i de kunskaper barnen får med sig.