För övrig personal i förskola

All personal som arbetar i förskolan är viktiga för barns hälsa och utveckling!

 

Därför är det viktigt att du som möter barn i förskolan har kunskaper i frågor som rör barns hälsa med fokus på rättigheter, identitet, kropp, samtycke och relationer och känner dig trygg att möta barnen i dessa frågor. För alla vuxna kan göra skillnad för barn! Om du kan möta barnens frågor med nyfikenhet och trygghet, utan skam och tabun, så bidrar du till att barnen kan få utveckla ett hälsosamt förhållande till sin egen och andras kroppar, till känslor, relationer, till normer, med mera. Du är viktig för barnen du möter!

Vad kan vuxna göra för att säkerställa bästa möjliga hälsa för barnen?

Barn är i behov av vuxnas stöd och vägledning för att få de bästa förutsättningar för att utveckla en positiv syn på sin kropp och sin hälsa. Barn bör också ges möjlighet att utforska sig själva och omvärlden omkring dem. Vuxnas ansvar är att stödja barnen i att få tillgång till alla nödvändiga förutsättningar för deras utveckling, inklusive- närings, skydd mot fara och ålderspassande information osv…som hjälper dem att vara sitt bästa jag. Vilket i sin tur kräver både kunskap och metoder gällande barns sexuella hälsa och utveckling bland vuxna.

Några aspekter av förskolans hälsofrämjande arbete är att arbeta för goda relationer och att utgå ifrån barnens delaktighet. Som vuxen i förskolan är det viktigt att du får en bild av hur det sociala samspelet fungerar i gruppen och att undervisningen tar hänsyn till det. Det kan till exempel handla om att guida barnen i hur lek eller aktiviteter kan ske i grupp, att du som vuxen tar ansvar för indelningen av grupper och att du ser till att stötta barnen i samspelet både i undervisningen och i den fria leken/på raster.

Varför är det viktigt för övrig personal inom förskolan ha kunskap om dessa frågor?

Kunskap och information kring dessa frågor är viktig för att främja hälsa, välbefinnande och säkerhet för barnen. För att skapa ett tryggt utrymme för barn att söka information och kunskap är det viktigt att vara välinformerad och utbildad kring dessa ämnen. Som en person nära barn finns det möjlighet att du kan vara den första personen ett barn kommer till med frågor eller nyfikenhet. Barn är naturligt nyfikna och lära sig ständigt om sig själva och sin omgivning, vilket leder till många frågor och fantasier som vi kan förbise i vårt dagliga liv. Det är dock viktigt att förstå grunderna i dessa ämnen så att barn känner sig bekväma med att prata med dig och ställa frågor.

Genom att ha en förståelse för frågorna, kan du skapa en trygg miljö där barnen kan lära sig om sina kroppar, relationer, och identiteter. Det bidrar också till att förebygga våld och utsatthet.

Kontakta oss!