För övrig personal i skola

All personal som arbetar i skola är viktiga för barns hälsa och utveckling!

Vad kan vuxna göra för att säkerställa bästa möjliga hälsa för barn?

Barn är i behov av vuxnas stöd och vägledning för att få de bästa förutsättningar för att utveckla en positiv syn på sin kropp och sin hälsa. Barn bör också ges möjlighet att utforska sig själva och omvärlden omkring dem. Vuxnas ansvar är att stödja barnen i att få tillgång till alla nödvändiga förutsättningar för deras utveckling, inklusive- närings, skydd mot fara och ålderspassande information osv, som hjälper dem att vara sitt bästa jag. Vilket i sin tur kräver både kunskap och metoder gällande barns sexuella hälsa och utveckling bland vuxna.

Några aspekter av skolans hälsofrämjande arbete är att arbeta för goda relationer och att utgå ifrån barnens delaktighet. Som vuxen i skolan är det viktigt att du får en bild av hur det sociala samspelet fungerar i gruppen och att undervisningen tar hänsyn till det. Det kan till exempel handla om att guida barnen i hur lek eller aktiviteter kan ske i grupp, att du som vuxen tar ansvar för indelningen av grupper och att du ser till att stötta barnen i samspelet både i undervisningen och i den fria leken eller på raster.

Varför är det viktigt för övrig personal att ha kunskap kring dessa frågor?

Kunskap och information kring dessa frågor är viktig för att främja hälsa, välbefinnande och säkerhet för barn. För att skapa ett tryggt utrymme för barn att söka information och kunskap är det viktigt att vara välinformerad och utbildad kring dessa ämnen. Som en person nära barn finns det möjlighet att du kan vara den första personen ett barn kommer till med frågor eller nyfikenhet. Barn är naturligt nyfikna och lära sig ständigt om sig själva och sin omgivning, vilket leder till många frågor och fantasier som vi kan förbise i vårt dagliga liv. Det är dock viktigt att förstå grunderna i dessa ämnen så att barn känner sig bekväma med att prata med dig och ställa frågor.

Skolverket är tydliga med att en framgångsfaktor i arbetet med sexualitet, samtycke och relationer är all personals kompetens och samverkan, liksom att barn och elever bemöts med liknande ansats inom hela skolan. Därför är det viktigt att du som möter barn i skolan har kunskaper frågor som rör barns hälsa med fokus på rättigheter, identitet, kropp, sexualitet, samtycke och relationer och känner dig trygg att möta barnen i dessa frågor. För alla vuxna kan göra skillnad för barn! Om du kan möta barnens frågor med nyfikenhet och trygghet, utan skam och tabu, så bidrar du till att barnen kan få utveckla ett hälsosamt förhållande till sin egen och andras kroppar, till känslor, relationer, sexualitet, till normer, med mera. Du är viktig för barnen du möter! 

Hur kan vi besvara barns frågor och nyfikenhet med dessa frågor?

När barn nyfiken eller ställer frågor om dessa ämnen, kan det vara en utmanande upplevelse för vuxna. Men det finns några tips som kan hjälpa dig att hantera sådana situationer. Här är några saker att komma ihåg:

  1. Svara på deras frågor så ärligt och enkelt som möjligt,
  2. Anpassa ditt samtal efter barnens ålder och mognadsnivå,
  3. Om du inte vet svaret på en fråga, är det okej att erkänna det, men erbjud att hitta svaret tillsammans med barnet,
  4. Försök att svara på deras frågor omedelbart, om det är möjligt.

 

Kontakta oss!