För pedagoger i skola

 

 

 

 

Genom skolans uppdrag i de reviderade läroplanerna har barn från förskoleklass och uppåt rätt till utbildning i sexualitet, samtycke och relationer. Undervisningen behöver ta sin utgångspunkt i ett positivt, hälso- och välmåendeperspektiv, alltså det som kallas friskperspektiv.

Det kan ibland vara svårt att veta HUR vi ska arbeta med frågor som rör allt det som ryms inom sexualitet, samtycke och relationer. Du får hjälp och stöd av vårt material både med att öka dina egna kunskaper didaktiskt och kunskapsmässigt, samt med övningar som du kan ta med dig in i klassrummet.

Vi håller också i kompetenshöjande föreläsningar/workshops kring vårt material och frågor kopplade till barns hälsa med fokus på rättigheter, identitet, kropp, sexualitet, samtycke och relationer.

Kontakta oss!