För rektorer

i skola!

 

Som rektor i skolan har du en viktig roll! Du ansvar för att rätt förutsättningar finns för skolans undervisning och att pedagogerna har den kunskap och verktyg de behöver för att de ska kunna möta eleverna där de befinner sig och kunna utveckla sina kunskaper och nyfikenhet. Hälsa, sexualitet, kroppen, sexualitet, relationer, normer är några av de frågor som barn tidigt i livet vill lära sig mer om. Och då är det viktigt att de vuxna runt barnen har kunskaper och trygghet i dessa frågor! Som rektor har du ett extra ansvar att pedagogerna i skolan kan ge barnen rätt utbildning i dessa frågor. Hur du leder och stöttar de som arbetar i skolan påverkar och kan göra skillnad! Kan du stötta och inspirera personalen till att arbeta med frågor som rör barns hälsa utifrån rättigheter, kropp, identitet, sexualitet, samtycke och relationer så kommer du att göra skillnad för barnen idag, imorgon och i framtiden!

Expedition hälsa har material och metoder för att pedagoger i skolan ska kunna ge undervisning till barnen i frågor som rör hälsa med fokus på rättigheter, identitet, kropp, sexualitet, samtycke och relationer. Vi erbjuder även kompetensutveckling i dessa frågor.

Kontakta oss!