Sexualitet

Barn är naturligt nyfikna och har tankar och frågor om kroppen från en tidig ålder. Det behöver vuxna fånga upp.

Vad är sexualitet?

Sexualitetsbegreppet är brett och inkluderar flera mångfasetterade delar. Sexualitet spänner över både det inre och det yttre som vi möter under ett liv som människor. Expedition Hälsa har skapat en egen förklaring som bygger på WHO:s förklaring, men som är både språkligt förenklad och utvecklad i syfte att ge oss som arbetar med barn en bättre inblick i och översikt över sexualiteten som helhet, den hittar ni i vår bok!

Vi har även gjort en förenklad version för barn i grundskolan för att kunna förklara och samtala om kunskapsområdet sexualitet, samtycke och relationer. Den finns i handledningen till boken som du hittar på vår hemsida.

Vad behöver barn från mig som vuxen?

För att ge barn bästa förutsättningar för att utveckla en positiv syn på sin kropp och sin hälsa är de i behov av vuxnas stöd och vägledning. Vilket i sin tur kräver både kunskap och metoder gällande barns sexuella hälsa och utveckling bland vuxna. Tidiga samtal, undervisning och en öppen kommunikation kring känslor, rättigheter, kropp, normer, identitet, hälsa, sexualitet, samtycke och relationer är något som har stor betydelse för barns hälsa genom hela deras liv.

 

Från vilken ålder ska vi prata med barn om sexualitet?

Utbildningen i både förskola och skola ska enligt läroplanerna och skollagen vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Det är av flera skäl viktigt att man tidigt börjar prata med barn om sexualitet och sexuell hälsa. Under de första stadierna av livet är barn naturligt nyfikna på sin egen kropp och börjar utforska, röra vid och lära sig om den. De bygger sin kunskap och förståelse om sig själva och sin omgivning utifrån sin utforskning och den information de får. Om information inte ges av en vuxne i närheten på ett åldersanpassat sätt i en säker och trygg miljö, kommer barnen oundvikligen få den från jämförelsegrupps eller att söka den från externa källor eller råka stöta på den på nätet. Denna information kan inte alltid vara korrekt, åldersanpassad eller säker och kan påverka barnets känslomässiga, sociala, kognitiva och sexuella utveckling negativt.

För att hjälpa barn att få en hälsosam tillväxt och utveckling och skydda dem från sexuellt missbruk, utnyttjande och trakasserier är det viktigt att ge barn information som är viktig för deras utveckling, inklusive information om bla.a hälsa, kropp, känslor, identitet, sexualitet, normer, samtycke, relationer, rättigheter och att svara på deras frågor ärligt och utan skam.

Varje fråga som ett barn ställer bör uppmärksammas och besvaras sanningsenligt. Det är viktigt att lägga märke till att barns sexuella beteende inte är detsamma som vuxnas, och samtal om sexualitet och sexuell hälsa kommer inte att uppmuntra till olämpligt beteende utan snarare ta hand om det som redan finns i barnet.

 

 

 

 

 

 

 

Expedition Hälsas korta sammanfattning av vad sexualitet innefattar

Sexualiteten…

 

  • är vars och ens att utforska och upptäcka – vem vi är och hur kroppen fungerar, både när vi är ensamma och när vi är med andra
  • berör flera olika delar av att vara människa, som kroppen, njutning, att få barn, identitet, känslor, närhet och relationer
  • är en process, en utveckling som sker hela livet, både inne i och utanpå kroppen
  • kan handla om känslan inför och av vår egen kropp, våra tankar, fantasier, drömmar och vad vi gillar och njuter av
  • är centralför vår identitet, hur vi förstår oss själva som människor
  • kan handla om hur vi upplever och uttrycker känslan av kärlek eller att vara kär
  • kan handla om alla känslor som finns inuti kroppen
  • kan handla om att vara nära någon – påklädd eller naken – och att kyssas, kramas, hålla handen
  • kan handla om att ha sex när/om vi känner oss redo

 

 

Expedition Hälsas bok Kropp, känslor och relationer belyser fler värdefulla aspekter av barns sexuella hälsa och sexualitetsutveckling.

Läs mer om boken och beställ den på Studentlitteraturs hemsida, klicka här.