För dig som arbetar i skola

Höstterminen 2022 trädde läroplansändringar kring undervisning i sexualitet, samtycke och relationer i kraft. Ändringarna ställer högre krav på skolan genomgående under skolgången att arbeta med alla delar som ryms inom det breda kunskapsområdet sexualitet, samtycke och relationer.
Både rektorer och lärare har fått ett större ansvar för att undervisningen ska ske ämnesövergripande och integrerat från och med förskoleklass genom hela skolgången, samt för att undervisningen ska ge bredare perspektiv på sexualitetsfrågor, identitetsfrågor och relationella frågor. Skolinspektionen lyfter framgångsfaktorn att låta undervisningen ha ett övervägande friskperspektiv.
Många av oss har svårt att veta hur ämnet ska angripas då den egna utbildningen inom sexualitet, samtycke och relationer varit begränsad. Likaså finns en avsaknad av stödmaterial, framför allt vad gäller de yngre åldrarna och med fokus på friskperspektiven.
Det är här Expedition Hälsas material ger både ett nytänkande och en stor tillgång i arbetet med sexualitet, samtycke och relationer!

För pedagoger

För rektorer

För övrig personal i skola