För dig som arbetar i skola

Höstterminen 2022 kom läroplansändringar kring undervisning i sexualitet, samtycke och relationer att träda i kraft, vilka ställer högre krav på skolan genomgående under skolgången att arbeta med alla delar som ryms inom det breda ämnesområdet sexualitet, samtycke och relationer (fd. sex- och samlevnad).

Både rektorer och lärare har fått ett större ansvar för att undervisningen ska ske ämnesövergripande och integrerat från förskoleklass och uppåt, samt för att undervisningen ska ge bredare perspektiv på sexualitetsfrågor, identitetsfrågor och relationella frågor.

Framför allt vad gäller de yngre åldrarna har många av oss svårt att veta hur vi ska angripa sexualitet, samtycke och relationer och det finns begränsat av material att ta stöd i. Enligt Skolinspektionen så är det också en framgångsfaktor att låta undervisningen ha ett övervägande friskperspektiv och då är utbudet ännu skralare. Här kommer ni ha stor nytta av Expedition Hälsas material!

För pedagoger

För rektorer

För övrig personal i skola