Den digitala plattformen är en utbildningsplattform där pedagoger som använder materialet kan få utbildning, dokumentera, samverka med sina arbetslag och ladda ner bilagor till övningar.

Den digitala plattformen kommer att lanseras under våren 2024.