Digitala plattformen kan ses som ett komplement till metodboken då den erbjuder digital fortbildning för personal i förskola och grundskola. Pedagoger som använder materialet får ta del kan genom plattformen få utbildning, dokumentera, samverka med sina arbetslag samt ladda ner bilagor till övningar. Kursmaterialet som skapats i plattformen är digitalt och utskriftsvänligt för att underlätta i undervisningen.

Den digitala plattformen kommer att lanseras under hösten 2024. Om du, ditt arbetslag eller skola är intresserade eller har funderingar kring plattformen, tveka inte att höra av er!