Baserat på Expedition Hälsas metodmaterial. Läsecirkeln leds av personal från Expedition Hälsa och djupdyker under träffarna tillsammans med deltagarna i vad ämnesövergripande arbete med sexualitet, samtycke och relationer i enlighet med Lgr-22 innebär och hur det kan fungera i praktiken.