Halvdagsutbildningarna passar för skolor som redan har en grundläggande kunskap inom sexualitet, samtycke och relationer, och som söker fördjupning. Vi fokuserar på utvalda delar av ämnesområdet, och blandar teori med praktik i workshop-format.