Våra heldagsutbildningar kombinerar teoretisk kunskap med praktiska övningar. Dagen startar med en grundläggande utbildning inom kropp, rättigheter och identitet följt av djupdykning i specifika områden och praktiska övningar. Här ingår fortbildning inom hälsa, rättigheter & barnkonventionen, kropp, känslor, identitet, normer, barns sexualitet, samtycke och relationer i enlighet med barnkonventionen, Agenda 2030 och Lpfö-18.