Under introduktionsutbildningen går vi igenom grunderna för att arbeta normkreativt med fokus på kropp, identitet rättigheter & barnkonventionen genom teori och praktiska övningar. Passar förskolor som vill starta upp sitt arbete kring normer, identitet, känslor, samtycke och kropp i enlighet med Agenda 2030 och Lpfö-18.