Baserat på Expedition Hälsas metodmaterial. Läsecirkeln leds av personal från Expedition Hälsa och djupdyker tillsammans med deltagarna i vad normkreativt arbete med hälsa, rättigheter & barnkonventionen, kropp, känslor, identitet, normer, sexualitet, samtycke och relationer innebär och hur det kan fungera i praktiken.