Expedition Hälsa är ett pedagogiskt metodmaterial som är framtaget för att användas i förskola och skola.

Boken kommer att lanseras under våren 2024.