Alla människor föds med en inneboende sexualitet, den är en del av våra liv, en del av att vara och utvecklas som människa. Sexualiteten finns i oss och detsamma gäller för barnen. Som vuxna kan vi se tillbaka på våra första sexuella relationer och förstå värdet av att dessa sker i trygghet och med kunskap och förståelse av både hur kroppen fungerar/reagerar och vilka gränser vi vill sätta för vår kroppsliga integritet. Välvilliga vuxna vill att barn ska ha en hälsosam sexuell utveckling som bejakar och ger välmående sexualitet, både för kropp och psyke.  

Så när är en bra ålder för att prata med barn om sexualitet, sexuell hälsa och utveckling?  

Svaret är: så tidigt som möjligt. Givetvis ska samtal och undervisning vara anpassade för barnets nivå, både kroppslig och emotionell, samt ske kontinuerligt under barndomen. Världshälsoorganisationen (WHO) uttrycker tydligt i deras förslag att sexualkunskap bör ges från början. De tidiga samtalen och undervisningen ger barn en grundläggande förståelse och kunskap och utifrån det stärks barnens möjligheter att göra självständiga val. Expedition Hälsa lutar sig mot den expertis som finns i form av rekommendationer och skrifter från WHO, UNESCO, Folkhälsomyndigheten och vetenskaplig forskning samt rättigheter från lagar så som Barnkonventionen. Det som framkommer är en gemensam önskan om att alla barn ska växa upp med en öppen kommunikation kring sexologiska frågor.