Alla människor föds med en inneboende sexualitet, den är en del av våra liv, en del av att vara och att utvecklas som människa. Sexualiteten finns i oss och detsamma gäller för barnen. Som vuxna kan vi se tillbaka på våra första sexuella relationer och förstå värdet av att dessa sker i trygghet, och med kunskap och förståelse av både hur kroppen fungerar samt reagerar och vilka gränser vi vill sätta för vår kroppsliga integritet. Sexualiteten är en viktig del av livet och beror frågor som social interaktion, identitet, självkännedom, samhällsnormer, utsatthet samt utveckling och aktörskap.

Världshälsoorganisationen (WHO) uttrycker tydligt i sina förslag att sexualkunskap bör introduceras tidigt och därefter ske kontinuerligt under hela barndomen. En tidig introduktion förser barn med en grundläggande förståelse och kunskap, vilket i sin tur stärker barns möjligheter att göra självständiga val under livslängden. Expedition Hälsa lutar sig mot den expertis som finnns i form av rekommendationer och skrifter från WHO, UNESCO, Folkhälsomyndigheten samt rättigheter från lagar så som Barnkonventionen. Det som framkommer är en gemensam önskan om att alla barn ska växa upp med en öppen kommunikation kring sexologiska frågor.