För dig som arbetar i förskola

Barn är tidigt nyfikna på frågor som rör kroppen, känslor, sinnen, relationer, normer och andra livsfrågor och det är därför viktigt att vuxna som möter barn i förskolan har kunskap och metoder för att bejaka barnens nyfikenhet och intresse för dessa frågor.

 

Barn ska tidigt i livet få förutsättningar att utveckla sin identitet och känna sig trygga i den, samt lära sig om sin kroppsliga och personliga identitet. Förskolans verksamhet ska också hjälpa barnen att skapa tillitsfulla relationer och ska stimulera barnens intresse för hälsa och välmående (lpfö18). Det är viktigt att barn får möta vuxna med både kunskap och trygghet i frågor som rör hälsa, rättigheter, kropp, identitet, sexualitet, samtycke och relationer för att barn ska få bästa förutsättningar till kunskap i dessa frågor.

 

Expedition hälsas material har utgångspunkt i hälsa och välmående och friska och positiva aspekter av undervisning i dessa frågor. Materialet, som är framtaget tillsammans med barn i åldern 4-9 år samt med pedagoger, innehåller en rad övningar och undervisningsmetoder kring kroppen, känslor och sinnen, relationer, normer, hälsa och välmående samt kunskaper för dig som arbetar med barn i förskolan. Materialet utgår ifrån normmedveten undervisning, relationell pedagogik och sexuell utveckling genom livet, anpassad till barnens kunskaper och förutsättningar.

För pedagoger

För rektorer

För övrig personal i förskola